Leasing Auto, Masini Second Hand in Leasing, Masini Rulate in Leasing

Leasing Auto – parc auto Bistrita

La S.C. LUTZ AUTOMOBILE S.A. aveti posibilitatea sa achizitionati masini rulate si noi prin leasing auto.

Acte necesare:
* Copie a certificatului de inmatriculare
* Copie a actului constitutiv si celorlalte documente de constituire a societatii
* Certificat constatator eliberat de registrul Comertului
* Imputernicire pentru reprezentantul companiei care va semna contractele, semnata si stampilata de catre companie
* Copia actului de identitate al reprezentantului companiei
* Bilantul contabil semnat si stampilat, pentru ultimii doi ani
* Rapoartele adunarii generale a asociatilor
* Certificat de atestare fiscala de la Administratia Financiara, care sa ateste plata tuturor taxelor si impozitelor catre bugetul de stat
* Certificat de atestare fiscala eliberat de Primarie pentru Societate
* Certificat de atestare fiscala eliberat de Primarie pentru Administratorul societatii

Durata minima a contractului este de 12 luni si durata maxima de 60 luni.